Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]

Diversität: Ethnie, Religion, Geschlecht, Klasse - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Veranstaltungsart Seminar Langtext
Veranstaltungsnummer Kurztext
Semester WiSe 2017/18 SWS 2
Erwartete Teilnehmer/-innen Max. Teilnehmer/-innen
Credits Belegung Belegpflicht
Zeitfenster
Hyperlink
Sprache Türkisch
Belegungsfrist
Einrichtungen :
Geisteswissenschaften
Turkistik
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen E-Learning
Einzeltermine anzeigen
iCalendar Export für Outlook
Mi. 12:00 bis 14:00 wöch. von 11.10.2017  R12R - R12 R05 A84       Präsenzveranstaltung
Gruppe [unbenannt]:
Zur Zeit keine Belegung möglich
 


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Yesilmen, Davut
Zielgruppen/Studiengänge
Zielgruppe/Studiengang Semester Pflichtkennzeichen
Kulturwirt B.A., Kulturwirt (Bachelor of Arts) 5 - 5 PV
Zuordnung zu Einrichtungen
Turkistik
Inhalt
Kommentar

Dersimizde Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 10 yılı edebi, dilsel ve kültürel farklılıklar, değişimler ve etkileşimler çerçevesinde incelemektir. Ders boyunca Osmanlı topraklarında yaşayan farklı etnik, dini ve sınıfsal grupların özellikle İstanbul’da meydana getirdikleri edebi ve dilsel değişim ve dönüşümler, yayımladıkları gazete, dergi ve diğer yayımlardan örnekler üzerinden analiz edilecektir. Ayrıca bu toplulukların edebi, dilsel ve düşünsel açıdan birbirleri ile ilişkileri ve etkileşimleri incelenecektir.

Literatur

Bibliyografya:

  1. Hamit Bozarslan, Türkiye Tarihi İmparatorluktan Günümüze, Çev: Işık Ergüden, İletişim Yayınları, 2015.
  2. Benedict Anderson, Hayali Ceamatler, Milliyetçiliğin Kökneleri ve Yayılması, Çev: İskender Savaşır, Metis, (9. Basım), 2017.
  3. Mehmet Fatih Uslu- Fatih Altuğ (Ed.), Tanzimat ve Edebiyat Osmanlı İstanbul’unda Modern Edebi Kültür, Türkiye İşbankası Kültür Yayımları, 2014.
  4. Şeyda Başlı, Osmanlı Romanının İmkanları Üzerine, İletişim Yayınları, 2010.
  5. Elisabeth Özdalga (Ed.), Late Ottoman Society, Routledge, 2005.
  6. Murat Cankara, İmparatorluk ve Roman Ermeni Harfli Türkçe Romanları Osmanlı/Türk Edebiyatı Tarihyazımında Konumlandırmak (Yayımlanmamış Doktora Tezi- Bilkent Üniversitesi)
Leistungsnachweis

Die Studien- und Prüfungsleistungen im Kulturwirt werden derzeit überarbeitet.


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2017/18 , Aktuelles Semester: SoSe 2024