Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
  1. SoSe 2024
  2. Hilfe
  3. Sitemap
Switch to english language
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]

Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2018/19 , Aktuelles Semester: SoSe 2024
  • Funktionen:
Diversität: Ethnie, Religion, Geschlecht, Klasse    Sprache: Türkisch    Belegpflicht
(Keine Nummer) Seminar     WiSe 2018/19     2 SWS     jedes 2. Semester    
   Lehreinheit: Turkistik    
 
      Kulturwirt B.A., Kulturwirt (Bachelor of Arts)   ( 5. Semester )
  BA, Türkeistudien   ( 5. Semester )
   Zugeordnete Lehrperson:   Yesilmen
 
 
Zur Zeit keine Belegung möglich
   Termin: Mittwoch   12:00  -  14:00    wöch.
Beginn : 10.10.2018   
      Raum :   V15 R03 H82   V15R  
 
 
   Kommentar:

Dersimizde Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 10 yılı edebi, dilsel ve kültürel farklılıklar, değişimler ve etkileşimler çerçevesinde incelenmektir. Ders boyunca Osmanlı topraklarında yaşayan farklı etnik, dini ve sınıfsal grupların özellikle İstanbul’da meydana getirdikleri edebi ve dilsel değişim ve dönüşümler, yayımladıkları gazete, dergi ve diğer yayımlardan örnekler üzerinden analiz edilecektir. Ayrıca bu toplulukların edebi, dilsel ve düşünsel açıdan birbirleri ile ilişkileri ve etkileşimleri incelenecektir. Dersimizin son iki haftasında da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk on yılında bu farklılıkların geçirdiği dönüşümler ele alınacaktır.

 
   Literatur:

Bibliyografya:

  1. Benedict Anderson, Hayali Ceamatler, Milliyetçiliğin Kökneleri ve Yayılması, Çev: İskender Savaşır, Metis, (9. Basım), 2017.
  2. Hamit Bozarslan, Türkiye Tarihi İmparatorluktan Günümüze, Çev: Işık Ergüden, İletişim Yayınları, 2015.
  3. Mehmet Fatih Uslu- Fatih Altuğ (Ed.), Tanzimat ve Edebiyat Osmanlı İstanbul’unda Modern Edebi Kültür, Türkiye İşbankası Kültür Yayımları, 2014.
  4. Şeyda Başlı, Osmanlı Romanının İmkanları Üzerine, İletişim Yayınları, 2010.
  5. Nergis Ertürk, Türkiye’de Gramatoloji ve Edebi Modernlik, İletişim Yayınları, 2018

 

 
   Leistungsnachweis:

BA-Kulturwirt:

Einschreibung ab WiSe 2017/18: Modulprüfung "Literatur- und Kulturwissenschaft III" (Hausarbeit, 15 Seiten) am Ende des Semesters.

Einschreibung vor WiSe 2017/18: Modulprüfung "Literaturwissenschaft II" (Klausur, 90 Min.) am Ende des Semesters. Die LV "Diversität" wird ersatzweise für die LV "Literatur und andere Künste" angeboten.

BA-Türkeistudien:

Modulprüfung „Literatur- und Kulturwissenschaft III“ (Hausarbeit, 15 Seiten).