Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
  1. SoSe 2024
  2. Hilfe
  3. Sitemap
Switch to english language
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]

Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2019/20 , Aktuelles Semester: SoSe 2024
  • Funktionen:
Canon(s) van de Nederlandse geschiedenis en cultuur: personen, plaatsen, gebeurtenissen, voorwerpen    Sprache: Deutsch    Belegpflicht
(Keine Nummer) Seminar     WiSe 2019/20     2 SWS     jedes 2. Semester    
   Lehreinheit: Germanistik    
 
      Master, Master   ( 1. Semester )
  Kulturwirt M.A., Kulturwirt (Master of Arts)   ( 1. - 3. Semester )
   Zugeordnete Lehrperson:   Eickmans verantwort
 
 
Zur Zeit keine Belegung möglich
   Termin: Donnerstag   14:00  -  16:00    wöch.
Beginn : 17.10.2019    Ende : 30.01.2020
      Raum :   A-110   A  
 
 
   Kommentar:

Een canon is volgens de ‚Dikke Van Dale‘ een „ver­za­me­ling van fei­ten, ge­beur­te­nis­sen en kunst­wer­ken die in een cul­tuur als waar­de­vol er­kend wor­den en in de be­stu­de­ring van die cul­tuur als re­fe­ren­tie­punt dienen“. Mede door globalisering en migratie is er in veel landen van Europa een actuele discussie over de culturele identiteit ontstaan. Geschiedenis staat hierdoor weer volop in de belangstelling en dit uit zich bijvoorbeeld in de totstandkoming van de canon resp. canons van de eigen geschiedenis en cultuur. Ook in Nederland zijn er verschillende pogingen gedaan om lijsten op te stellen van belangrijke personen en gebeurtenissen die tot een gemeenschappelijke historische en culturele canon zouden moeten behoren.

In dit college gaan we ons bezighouden met een aantal belangrijke publicaties die elk op een andere manier proberen tot een Nederlandse canon van personen, plaatsen, gebeurtenissen en voorwerpen te komen. De belangrijkste zijn: De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema's. Red. Roelof Bouwman, Amsterdam 2014. [digitaal: https://www.entoen.nu/]; Erflaters van onze beschaving – Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Amsterdam 1938-1940; 13e dr. 1979; [digitaal: 12e dr., 1977 - www.dbnl.org/]; Plaatsen van herinnering. 4 dln., Amsterdam 2005-2007; De geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen. Gijs van der Ham, Amsterdam 2013.

 
   Bemerkung:

2-Fach-Master GeiWi: Modul C1 Landeswissenschaft

Master Kulturwirt: Modul 1 Landeswissenschaft